Akapit

Pojęcie akapitu

Akapit to część tekstu rozpoczynająca się wierszem akapitowym i kończąca się wierszem końcowym.

Wiersz akapitowy i wiersz końcowy w akapicie

Wcięcie akapitowe i wiersz końcowy

Najbardziej typowa wielkość wcięcia akapitowego to 1 firet. Wielkość mniejsza powoduje, że początek akapitu jest zbyt mało widoczny. Większe wcięcie powoduje powstawanie białych dziur w tekście. Wiersz końcowy powinien być dwa razy dłuższy od wcięcia akapitowego, tak aby całkowicie nakrył wcięcie akapitowe.

Konsekwencje zbyt dużych wcięć akapitowych i zbyt krótkich wierszy końcowych

Jeśli wiersz końcowy jest krótszy od szerokości łamu o mniej niż wielkość wcięcia akapitowego, należy go wyjustować.

Wyjustowanie wiersza końcowego