Bibliografia

Książki

Robert Bringhurst The Elements of Typographic Style Washington, Hartley & Marks Publishers Inc., 1997 (w Polsce jako [69])

Robert Bringhurst Elementarz stylu w typografii Kraków, Design Plus, 2007

Mieczysław Druździel, Tadeusz Fijałkowski Przygotowanie typograficznych form drukowych Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989

Richard Eckersley, Richard Angstadt, Charles M. Ellertson, Richard Hendel, Naomi B. Pascal, Anita Walker Scott Glossary of Typesetting Terms Chicago & London, The University of Chicago Press, 1994

Geoffrey Dowding Finer Points in the Spacing & Arragement of Type Point Roberts, Hartley & Marks Publishers Inc., 1995

Friedrich Friedl, Nicolaus Ott, Bernard Stein Typography – when who how; Typography – wann wer wie; Typography – quand qui comment Köln, Könemann, 1998

The Chicago Manual of Style Chicago, The University of Chicago Press, 1993

Mieczysław Kafel Zarys techniki wydawniczej Warszawa, Wydawnictwa Naukowo–Techniczne, 1971

Barbara Kalisz Słownik wydawcy Warszawa, Wydawnictwa Naukowo–Techniczne, 1997

Ruari McLean The Thames and Hudson Manual of Typography London, Thames and Hudson, 1980

Ronnie Shushan, Don Wright Desktop Publishing by Design Redmond, Microsoft Press, 1989

Tibor Szántó Pismo i styl Wrocław, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1986

Andrzej Tomaszewski Leksykon pism drukarskich Warszawa, Krupski i S–ka, 1996

Erik Spiekermann, E. M. Ginger Stop Stealing Sheep & Find Out How Type Works Mountain View, Adobe Press, 1993

Filip Trzaska Podstawy techniki wydawniczej Warszawa, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987

Jan Tschichold The Form of the Book: Essays On the Morality of Good Design Washington, Hartley & Marks Publishers Inc., 1991

André Jute Grids, the Structure of Graphic Design Crans–Pres–Celigny, RotoVision SA, 1996

Ruari McLean Typographers on Type New York, W. W. Norton & Company, 1995

Jan Tschichold The New Typography Berkeley, University of California Press, 1998

Leonard Cichocki, Tomasz Pawlicki, Iwona Ruczka Poligraficzny słownik terminologiczny Warszawa, Polska Izba Druku, 1999

Mieczysław Druździel, Tadeusz Fijałkowski Zecerstwo Wrocław, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1988

Donald E. Knuth Digital Typography Stanford, CSLI Publications, 1999

Adrian Frutiger Signs and Symbols, Their Design and Meaning London, Ebury Press, 1998

Marian Drabczyński Zecerstwo Warszawa, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, 1964

Instrukcja technologiczna. Skład ręczny i maszynowy Warszawa, Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1965

Erik Spiekermann Ursache & Wirkung: ein typografischer Roman Mainz, Verlag Hermann Schmidt, 1994

Bror Zacharisson Studia nad czytelnością druku Warszawa, Wydawnictwa Naukowo–Techniczne, 1970

Encyklopedia wiedzy o książce Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971

Richard Hendel On Book Design New Haven, Yale University Press, 1998

Tekla Malinowska, Ludwik Syta Redagowanie techniczne książki Warszawa, Wydawnictwa Naukowo–Techniczne, 1981

Adrian Wilson The Design of Books San Francisco, Chronicle Books, 1993

Marshall Lee Bookmaking: the Illustrated Guide to Design / Production / Editing New York, R. R. Bowker Company 1979

Ellen Swanson Mathematics into Type American Mathematical Society, 1999

Filip Trzaska Poradnik redaktora Warszawa, Wydawnictwa Naukowo–Techniczne, 1976

Jost Hochuli Projektowanie książki w Szwajcarii Kraków, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1995

A.F. Johnson Type Designs Great Bitain, Andre Deutsch, 1966

Warren Chappell, Robert Bringhurst A Short History of the Printed Word Vancouver, Hartley & Marks Publishers Inc., 1999

Jan Kuglin Poligrafia książki Wrocław, Ossolineum, 1968

Jan Wojeński Technika liternictwa Warszawa, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1957

C.G. Holme Lettering of To–day Great Britain, William Clowes and Sons, 1949

Hans Peter Willberg Pierwsza pomoc w typografii Gdańsk, Słowo/obraz terytoria, 2006

Andrzej Tomaszewski Zapiski książkoroba Warszawa, Wydawnictwo Do, 2006

James Felici Kompletny przewodnik po typografii Gdańsk, Słowo/obraz terytoria, 2006

Adrian Frutiger Człowiek i jego znaki Warszawa, Wydawnictwo Do/Wydawnictwo Optima, 2005

Robert Chwałowski Typografia typowej książki Gliwice, Helion, 2001

Słowniki i językoznawstwo

Stanisław Jodłowski, Witold Taszycki Zasady pisowni polskiej i interpunkcji. Słownik ortograficzny Wrocław, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1997

Ewa Przyłubska, Feliks Przyłubski Gdzie postawić przecinek Warszawa, Wiedza Powszechna, 1984

Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji Warszwa, Wydawnictwa Naukowe PWN, 1998

Jerzy Podracki Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999

Edward Łuczyński Współczesna interpunkcja polska. Norma a uzus Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego Wrocław, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1999

Encyklopedia języka polskiego Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1999

Jerzy Podracki Słownik skrótów i skrótowców Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 1999

Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny Warszawa, Bertelsmann Media Sp. z o.o., 2001

Źródła pozaksiążkowe

Roman Tomaszewski Klasyfikacja pism drukarskich ART [w:] Z badań nad dawną książką t. 2, Warszawa, Biblioteka Narodowa, 1993, s. 663-673

Zofia Tarajło Funkcje kropki jako samodzielnego znaku językowego [w:] Acta Universitas Wratislaviensis, Studia Linquistica VI, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1981, s. 21-29

Edward Breza O zbędnych kropkach po nazwie, znaku lub haśle [w:] Język Polski, Kraków, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, 1974, nr 4, s. 313-314

Edward Łuczyński Ukośnik - nowy znak interpunkcyjny? [w:] Język Polski, Kraków, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, 1997, nr 4-5, s. 380-381

Vincent Connare Character Design Standards [@:] http://www.microsoft.com/typography/developers/fdsspec/default.htm

Iskra Angełowa Charakterystyka wielokropka na tle pozostałych znaków interpunkcyjnych polszczyzny [w:] Język Polski, Kraków, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, 1982, nr 2-3, s. 158-166

Karl-Erik Tallmo Whrere It's @ [w:] The Terminal [@:] http://www.p22.com/terminal/atsign.html

Adam Twardoch ABC typografii [@:] http://studweb.euv-frankfurt-o.de/twardoch/f/pl/typo/abc

Max Caflisch The Ampersand [@:] http://www.adobe.com/type/theampersand.html

Adam Twardoch Ligatury [@:] http://studweb.euv-frankfurt-o.de/twardoch/f/pl/typo/ligatury/

Normy

PN-73/P-55009 Pisma drukarskie: klasyfikacja i metody określania cech strukturalnych pism łacińskich

PN-70/P-55010 Jednostki wielkości typograficznych

PN-90/P-55012 Pismo drukarskie: zasady ustalania wymiarów

PN-72/P-55020 Formaty gazet

PN-74/P-55021 Formaty książek, broszur i czasopism

PN-75/P-55022 Formaty kolumn książek, broszur i czasopism

PN-81/P-55025 Maszynopis wydawniczy książek, broszur i czasopism

PN-72/P-55036 Znaki korektorskie i wykonywanie korekty drukarskiej

PN-74/P-55141 Materiał zecerski do składania ręcznego: zasady podziału i charakterystyka techniczna

PN-64/P-55143 Stopnie materiału zecerskiego

PN-83/P-55366 Zasady składania tekstów w języku polskim

PN-78/N-01222/00 Kompozycja wydawnicza książki: postanowienia ogólne

PN-78/N-01222/01 Kompozycja wydawnicza książki: karty tytułowe (ze zmianami A1)

PN-78/N-01222/02 Kompozycja wydawnicza książki: materiały wprowadzające

PN-78/N-01222/03 Kompozycja wydawnicza książki: tekst główny

PN-78/N-01222/04 Kompozycja wydawnicza książki: materiały uzupełniające tekst główny

PN-78/N-01222/05 Kompozycja wydawnicza książki: materiały informacyjno-pomocnicze

PN-78/N-01222/06 Kompozycja wydawnicza książki: indeksy

PN-79/N-01222/07 Kompozycja wydawnicza książki: bibliografia załącznikowa

PN-78/N-01222/08 Kompozycja wydawnicza książki: okładka i obwoluta

BN-76/7440-03 Zasady formowania kolumn książek, broszur i czasopism

BN-65/7440-04 Zasady składania wzorów chemicznych

BN-65/7440-05 Zasady składania wzorów matematycznych

BN-66/7440-06 Zasady składania i formowania tabel

BN-71/7401-03 Materiały i procesy wydawnicze: nazwy i określenia

BN-71/7401-04 Zecerstwo: nazwy i określenia

BN-77/7401-15 Pismo drukarskie: podstawowe nazwy i określenia

BN-86/7401-17 Skład fotograficzny: nazwy i określenia

BN-65/7442-04 Materiał zecerski: linia pisma