Atlantic

Pisanka. Prosta odmiana kroju Announcement, zaprojektowanego w odlewni American Type Founders w 1917 roku.

[wersja 2024-03-21]