Bałtyk / Aksum

Krój przed II Wojną Światową znany jako Aksum. U Idźkowskiego nazywał się Bałtyk. Zaprojektowany w roku 1931 przez K. H. Schaefera dla wschodnioniemieckiej odlewni Schriftguus AG.

[wersja 2024-03-17]