Cyklop

Pismo dwuelementowe, bezszeryfowe, o bardzo dużym skontrastowaniu elementów cienkich i grubych, szerokie w oczku. Charakterystyczne litery: ą, f, j, o, B, D, G, Q – oraz dwie o różnej konstrukcji litery: s, ś, S, Ś. Cyklop można od razu rozróżnić po literze O, podobnej do pinezki. Pismo to ma dwa rodzaje litery w. Cyklop powstał w odlewni Jana Idźkowskiego w Warszawie około 1931 r.

Istnieją dwie odmiany pisma: Cyklop Kursywa i Cyklop Antykwa.

W 2008 roku digitalizację odmiany pochylonej wykonał Janusz Marian Nowacki, na podstawie odbitek z fabrycznego katalogu Odlewni Czcionek w Warszawie. Wygenerował on także odmianę prostą, na podstawie 11 liter pokazanych w Podstawach techniki wydawniczej (Warszawa 1967). Fonty są do pobrania tutaj.

W 2017 roku digitalizację odmiany prostej i pochylonej wykonali Marcin Dybaś i Joanna Kotas, w oparciu o komplety czcionek z zasobów Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Fonty z digitalizacją nie zostały opublikowane. Strona projektu znajduje się tutaj.

[wersja 2024-04-19]