Czyszczenie i formatowanie tekstu

Zamieniamy pauzy na półpauzy. Wybieramy z menu Edycja > Znajdź/Zastąp. Wpisujemy w pole Znajdź: sekwencję ^_ [pauza], a w pole Zamień na: sekwencję ^= [półpauza]. Upewniamy się, że wybrana jest opcja Przeszukuj: Dokument. Klikamy na Zmień wszystkie.

Pauzy na półpauzy
Pauzy na półpauzy

Myślniki umieszczamy zawsze na końcu wiersza. Wpisujemy w pole Znajdź: sekwencję  ^=  [spacja, półpauza, spacja], a w pole Zamień na: sekwencję ^S^=  [twarda spacja, półpauza, spacja]. Klikamy na Zmień wszystkie.

Myślniki na końcu
Myślniki na końcu

Ponieważ InDesign optyczne wyrównanie marginesu stosuje jednocześnie na prawy i lewy margines tekstu, musimy poprawić początki dialogów literackich (nie są w jednym pionie z początkami akapitów). Niestety, nie da się tego zrobić w elegancki sposób, konieczna będzie mała sztuczka.

Tworzymy linie pomocnicze. Przełączmy się na widok stron wzorcowych (wybieramy z menu Okno > Strony > A-wzorcowa). Z menu wybieramy Układ > Utwórz linie pomocnicze. Wpisujemy Kolumny > Liczba: 1, wybieramy Dopasuj linie pomocnicze do: Marginesów.

Linie pomocnicze
Linie pomocnicze

Wciskamy klawisz V aby włączyć Narzędzie Zaznaczanie (czarną strzałkę z Panelu Narzędzia). Następnie klikamy na lewą linię pomocniczą na lewej stronie i w Panelu Sterowania wpisujemy X: 21,721 mm. To przesunie linię pomocniczą na wcięcie akapitowe.

Linia pomocnicza
Linia pomocnicza

Wybieramy z menu InDesign > Preferencje > Jednostki i skoki i wybieramy Jednostki miarki > Początek: Strona.

Układ współrzędnych
Układ współrzędnych

Wciskamy klawisz V aby włączyć Narzędzie Zaznaczanie (czarną strzałkę z Panelu Narzędzia). Następnie klikamy na lewą linię pomocniczą na prawej stronie i w Panelu Sterowania wpisujemy X: 14,301 mm. To przesunie linię pomocniczą na wcięcie akapitowe.

Linia pomocnicza
Linia pomocnicza

Przechodzimy do widoku stron dokumentu (wybieramy z menu Układ > Przejdź do strony > Strona: 1.

Dialogi
Dialogi

Wybieramy z menu Edycja > Znajdź/Zastąp.... Wpisujemy w pole Znajdź: sekwencję ^p^=  [koniec akapitu, półpauza, spacja], a w pole Zamień na: sekwencję ^p^|^=^s [koniec akapitu, spacja włoskowa, półpauza, pauza o stałej szerokości]. Klikamy Zmień wszystkie.

Dialogi
Dialogi

Eliminujemy wyrazy jednoliterowe z końca wierszy. Wybieramy z menu Edycja > Znajdź/Zastąp.... Klikamy zakładkę GREP. Wpisujemy w pole Znajdź: sekwencję (\b)(a|i|o|u|w|z|A|I|O|U|W|Z)(\b\s), a w pole Zamień na: sekwencję $2$3.

Wyrazy jenoliterowe
Wyrazy jednoliterowe

Klikamy Więcej opcji. Klikamy ikonkę z lupką i literą T przy Zmień format:. Wybieramy Podstawowe formatowanie znakowe i zaznaczamy Bez dzielenia. Klikamy OK. Klikamy Zmień wszystkie.

Wyrazy jenoliterowe
Wyrazy jednoliterowe