Dociąganie wierszy

Ostatnie wiersze akapitu, które są prawie szerokości kolumny, warto dociągnąć.

Przełączamy się na widok stron wzorcowych (Układ > Przejdź do strony > A-Wzorcowa). Wciskamy klawisz V, aby włączyć Narzędzie Zaznaczanie. Klikamy na prawą linię pomocniczą na lewej stronie i w Panelu Sterowania wpisujemy X: 110,7 mm oraz na prawą linię pomocniczą na prawej stronie i wpisujemy X: 103,28 mm. Czynności te przesuwają linie pomocnicze na odległość 1 firetu od prawej krawędzi kolumny.

Dociąganie
Dociąganie

Przełączamy się na widok stron dokumentu (Układ > Przejdż do strony > 1). Definiujemy nowy styl akapitowy z dziedziczony ze stylu Tekst główny z ostatnim wierszem wyjustowanym (Okno > Style > Style akapitowe > Nowy styl akapitowy, Nazwa stylu: Tekst główny wyjustowany, Na podstawie: Tekst główny, Wcięcia i odstępy > Wyrównanie: Justowanie, ostatni do prawekj). Przeglądamy dokument strona po stronie i jeśli ostatni wiersz akapitu kończy się pomiędzy prawą linią pomocniczą i prawą krawędzią kolumny, Ustawiamy kursor w takim akapicie i klikamy na nazwę stylu Tekst główny wyjustowany w panelu Style akapitowe.

Dociąganie
Dociąganie