Dodawanie stron i tekstu

Wybieramy z menu Strona | Wstaw... i dodajemy 200 stron na końcu dokumentu.

Dodawanie stron
Dodawanie stron

Ustawiamy kursor na końcu tekstu i wybieramy z menu Plik | Import | Dołącz tekst... i wybieramy plik part3.html. Czynności te powtarzamy ze wszystkimi plikami z tekstem książki (do part12.html).

Importowanie reszty tekstu
Importowanie reszty tekstu

Dostosowujemy zaimportowany tekst do zaprojektowanych wcześniej stylów. Wybieramy z menu Edycja | Style.... Zaznaczamy styl HTML_h2 i wybieramy Usuń | Zastąp przez | Tytuł rozdziału, i następnie powtarzamy dla: Edycja | Style... | HTML_p | Usuń | Zastąp przez | Domyślny styl akapitu.

Dostosowywanie stylów
Dostosowywanie stylów