Alegreya

Opis
Jeden z »Fontów dekady« konkursu ATypI Letter2.
Autor
Juan Pablo del Peral
Wersja
1.003 (2012.01.04)
Licencja
SIL Open Font License
Pobierz

[wersja 2021-01-11]