Yrsa

Opis
Do tekstów ciągłych wyświetlanych na ekranach komputerowych.
Autor
Anna Giedryś i David Březina
Wersja
1.003 (2012.01.04)
Licencja
SIL Open Font License
Odmian
5
Glifów
Pobierz

[wersja 2021-01-10]