Yrsa

Opis
Do tekstów ciągłych wyświetlanych na ekranach komputerowych.
Autor
Anna Giedryś i David Březina
Wersja
2.001 (19.04.2021)
Licencja
SIL Open Font License
Pobierz

[wersja 2021-11-04]