Import tekstu

Tekst pozyskujemy z witryny Wolne Lektury.

Wybieramy powieść Rudyarda Kiplinga »Kapitanowie zuchy«.

Wybieramy z menu Plik | Umieść, zaznaczamy plik kapitanowie-zuchy.txt, włączamy opcję Pokaż opcje importu. W kolejnym oknie (Opcje importu tekstu) wybieramy Zestaw znaków | Unicode UTF8 i włączamy opcję Dodatkowe końce wiersza | Usuń między akapitami. Klikamy na ramkę tekstową na stronie, aby wlać tekst.

Import tekstu
Import tekstu

Wykasowujemy pierwsze trzy wiersze (»Rudyard Kipling / Kapitanowie zuchy / tłum. Józef Birkenmajer«).