Interlinia

Interlinię definiujemy siatką linii bazowych.

Wybieramy z menu InDesign > Preferencje > Siatki.... Wpisujemy Początek: 0 mm i Skok o: 4,657 mm (13,2 punktu).

Siatka linii bazowych
Siatka linii bazowych

Wybieramy z menu Widok > Siatki i linie > Siatka linii bazowych.

Siatka linii bazowych
Siatka linii bazowych