Marshall Lee

Bookmaking: Editing, Design, Production

Język: angielski

»Autor Bookmaking harmonijnie połączył zagadnienia techniki wydawniczej, projektowania książek i technologii produkcji. Książka jest uznawana w Stanach za jeden z lepszych podręczników, w którym informacje ogólne i szczegółowe są właściwie wyważone z wygodą dla studentów edytorstwa«. [Andrzej Tomaszewski]

»W książce Marshall Lee opisuje problemy projektowania i produkcji z punktu widzenia wydawcy. W amerykańskim wydawnictwie decyzje dotyczące projektowania i produkcji podejmowane są w biurze wydawcy, z uwzględnieniem wzajemnych relacji między procesem projektowania a produkcją, a także między działem redakcyjnym, działem sprzedaży i zarządem«. [John B. Goetz]

[wersja 2022-06-09]