Jost Hochuli

Detal w typografii

Język: polski

»Szczegółowa miktrotypograficzna analiza istotnych komponentów tekstu«. [Robert Chwałowski]

»Niewiele jest tak skondensowanych opracowań, którym dodatkowo przyświeca idea funkcjonalizmu, stawiająca na pierwszym miejscu wygodę czytelnika«. [Klaudia Socha]

[wersja 2021-01-11]