František Muzika

Krásné písmo

Język: czeski

»Książka w dwóch tomach kompleksowo i wyczerpująco omawia historię pisma łacińskiego«. [Robert Chwałowski]

»Takie dzieło powstaje raz na sto lat albo i rzadzej«. [Andrzej Tomaszewski]

[wersja 2021-01-10]