Tim Ahrens & Soho Mugikura

Size-specific adjustments to type designs

Język: angielski

»Jest to nie tyle najlepsza, ale tak naprawdę jedyna znacząca praca na ten intrygujący i złożony temat«. [Thomas Phinney]

»Pomimo specjalistycznego tematu, materiał ten jest cenny nawet dla tych, którzy nigdy nie będą projektować liter ani uruchamiać edytora fontów. Książka jest przydatna także dla typografów i projektantów, którzy dokonują wyboru i używają krojów pism w jakimkolwiek charakterze. Odkrywając sposoby optymalizacji dla konkretnych zastosowań, czytelnicy dowiedzą się wiele więcej o odmianach kształtów znaków, kontraście kreski, proporcjach i odstępach, niż może ich nauczyć niemal każdy inny tekst«. [Stephen Coles]

[wersja 2021-03-02]