Josef Müller-Brockmann

Systemy siatek

Język: polski

»Pozycja prymarna w temacie siatek«. [Robert Chwałowski]

»[Autor] zaznajamia czytelnika z siatkami jako swoistym systemem filozoficznym, zmuszającym projektanta do podporządkowania się powszechnie obowiązującym normom i przemyślanego gospodarowania środkami projektowymi, a zarazem odzwierciedlającym jego wiedzę, możliwości i mentalność«. [Karol Niciński]

»Josef Müller-Brockmann wskazuje głęboki sens projektowania modularnego w wielu sytuacjach oraz próbuje określić zakres stosowania. Jego przekonanie o skuteczności tej metody wynika z długich lat praktyki. Ale też autor nigdzie nie twierdzi, że jest to panaceum na wszystkie strapienia designera«. [Andrzej Tomaszewski]

[wersja 2021-01-11]