Ada Pawlikowska

Vademecum typografa. Tom I. Forma

Język: polski

»Ani chybi książka pojawi się w spisie lektur studentów projektowania uczelni artystycznych oraz edytorstwa i księgoznawstwa na uniwersytetach«. [Andrzej Tomaszewski]

»Książka zbiera wiedzę dotyczącą terminów i zagadnień związanych z wyglądem znaków pisma, rozproszoną po wielu źródłach i przedstawia ją w syntetycznej formie«. [Robert Chwałowski]

[wersja 2023-03-18]