Optyczne wyrównanie marginesów

Wprowadzamy optyczne wyrównanie marginesu.

Zaznaczamy ramkę z tekstem. Z menu wybieramy Okno > Tekst i tabele > Wątek. W palecie Wątek zaznaczamy opcję Optyczne wyrównanie marginesu oraz w pole przy ikonie wpisujemy 24 pkt (domyślne 12 punktów powoduje zbyt duże wysunięcie znaków poza margines).

Optyczne wyrównanie marginesu
Optyczne wyrównanie marginesu