Paginacja

Paginację (numerację stron) wykonujemy przy wykorzystaniu stron wzorcowych.

Przełączamy się do widoku stron wzorcowych (Układ > Przejdź do strony > A-Wzorcowa). Zakładamy nowe strony wzorcowe: z menu panelu Strony wybieramy Nowy wzorzec. Wpisujemy Nazwa: Paginacja, wybieramy Oparty o wzorzec: A-Wzorcowa.

Nowe strony wzorcowe
Nowe strony wzorcowe

Tworzymy dwie ramki tekstowe o szerokości kolumny, pod kolumną, na lewej stronie o parametrach: X: 17,84 mm, Y: 176,953 mm, Szerokość: 96,74, Wysokość: 7 mm, na prawej stronie o parametrach: X: 10,42 mm, Y: 176,953 mm, Szerokość: 96,74, Wysokość: 7 mm.

Ramki na paginację
Ramki na paginację

Do obu otworzonych ramek wstawiamy znacznik numeru strony: z menu wybieramy Tekst > Wstaw znak specjalny > Znaczniki > Bieżący numer strony.

Znaczniki
Znaczniki

Tworzymy nowy styl akapitowy o nazwie Paginacja, dziedziczony ze stylu Tekst główny, wyrównany do środka i wyrównany do siatki linii bazowych.

Styl paginacji
Styl paginacji

Nadajemy znacznikom numerów stron ten styl. Przełączamy się do widoku stron dokumentu. Nadajemy odpoiednim stronom odpowiednie strony wzorcowe. Z menu panalu Strony wybieramy Zastosuj wzorzec. Wybieramy Zastosuj wzorzec: B-paginacja a w pole Do stron: wpisujemy zakresy stron, które chcemy objąć paginacją. Pamiętamy, że klumny szpicowe nie są numerowane.

Kolumny szpicowe
Kolumny szpicowe