Paginacja

Numerujemy strony. Korzystamy z mechanizmu stron wzorcowych.

Zaczynamy od zdefiniowania stylu akapitowego według poniższych parametrów.

Styl paginacji
Styl paginacji
Styl paginacji
Styl paginacji

Kopiujemy stronę wzorcową LinieL (Edycja | Strony wzorcowe... | [druga ikona od lewej]) i nazywamy ją LinieL + Paginacja.

Duplikowanie strony wzorcowej
Duplikowanie strony wzorcowej

Na nowej stronie wzorcowej zakładamy nową ramkę tekstową o parametrach z poniższego rysunku.

Ramka na paginację
Ramka na paginację

Ustawiamy kursor tekstowy wewnątrz ramki i wybieramy z menu Wstaw | Znak | Numer strony. Wybieramy Okno | Właściwości | Tekst | Ustawienia stylów | Paginacja.

Stylowanie paginacji
Stylowanie paginacji

Aby kontrolować poprawność umieszczenia paginacji (i przy okazji tytułów rozdziałów) definiujemy nową pionową linię pomocniczą na środku kolumny (w odległości 65,3 mm od lewej krawędzi strony).

Nowa linia pomocnicza
Nowa linia pomocnicza

Analogiczne czynności przeprowadzamy dla paginacji na prawej stronie.

Paginacja: prawa strona
Paginacja: prawa strona

Również definiujemy nową pionową linię pomocniczą na środku kolumny (w odległości 59,7 mm od lewej krawędzi strony).

Paginacja: prawa strona
Paginacja: prawa strona

Przyporządkowujemy odpowiednie (lewe / prawe) strony wzorcowe z paginacją wszystkim odpowiednim (lewym / prawym) stronom dokumentu (Strona | Zastosuj stronę wzorcową....

Paginacja: lewa strona
Paginacja: lewa strona
Paginacja: prawa strona
Paginacja: prawa strona
Paginacja na stronach
Paginacja na stronach

Na stronach szpicowych dolnej paginacji nie umieszcza się. Likwidujemy ją poprzez wybranie strony wzorcowej bez paginacji (odpowiednio LinieL / LinieP).

Strony szpicowa: z paginą
Strona szpicowe: z paginą
Strony szpicowa: bez paginy
Strona szpicowe: bez paginy