Początki rozdziałów

Formatujemy tekst w ten sposób, że rozdziały będą się rozpoczynały na nowych stronach. W tym celu włączamy podgląd znaków (wybieramy z menu Widok | Wyświetlaj znaki kontrolne. Dla każdego rozdziału ustawiamy kursor w pustym akapicie po końcu rozdziału i wybieramy z menu Wstaw | Spacje i przenoszenie | Przejście do nowej ramki.

Nowa strona, nowy rozdział
Nowa strona, nowy rozdział

Przy okazji w każdym rozdziale każdemu pierwszemu akapitowi rozdziału nadajemy styl Domyślny stul akapitu bw.

Bez wcięcia
Bez wcięcia

Na koniec wstawiamy pusty akapit na początku pierwszego rozdziału (upewniamy się, że ma on nadany styl Domyślny stul akapitu).

Pierwszy rozdział
Pierwszy rozdział