Akapit

Wcięcie akapitowe i wiersz końcowy

Najbardziej typowa wielkość wcięcia akapitowego to 1 firet, maksymalna wielkość to 1,5 firetu. Wielkość mniejsza niż 1 firet powoduje, że początek akapitu jest zbyt mało widoczny. Wcięcie większe od 1,5 firetu powoduje powstawanie białych dziur w tekście. Aby ich unikać, ostatni wiersz akapitu powinien być dwa razy dłuższy od wcięcia akapitowego, co przy dużym wcięciu akapitowym jest trudne do utrzymania.

Konsekwencje zbyt dużych wcięć akapitowych i zbyt krótkich wierszy końcowych
Konsekwencje zbyt dużych wcięć akapitowych i zbyt krótkich wierszy końcowych

Jeśli ostatni wiersz akapitu jest krótszy od szerokości łamu o mniej niż wielkość wcięcia akapitowego, należy go wyjustować.

Wyjustowanie wiersza końcowego
Wyjustowanie wiersza końcowego

Stosowanie wcięć akapitowych

Funkcją wcięcia akapitowego jest wizualnie wskazanie miejsca rozpoczęcia akapitu. Dlatego wcięcia akapitowego na początku rozdziału/podrozdziału czy całostki można nie stosować, gdyż w takich miejscach jest oczywiste, gdzie akapit się zaczyna.

Brak wcięcia na początku akapitu
Brak wcięcia na początku akapitu

Jeśli jednak w tekście występują dialogi na początkach rozdziałów/podrozdziałów czy całostek, wcięcie akapitowe konsekwentnie powinno być stosowane.

Wcięcia na początku akapitu z dialogem
Wcięcia na początku akapitu z dialogem

[wersja 2022-08-26]