Apostrof

W języku polskim apostrofu używa się:

  • Do oddzielania obcych nazwisk i obcych nazw od rodzimej końcówki fleksyjnej, jeżeli zakończenie takich wyrazów jest nieme (nie wymawiane).
Apostrof i końcówka fleksyjna
Apostrof i końcówka fleksyjna
  • Do oddzielania przyrostka od wyrazu, którego część nie jest wymiawiana.
Apostrof i przyrostek
Apostrof i przyrostek
  • Przy opuszczaniu pierwszych dwóch cyfr daty rocznej.
Apostrof i data roczna
Apostrof i data roczna

Postać graficzna apostrofu

Prawidłową postacią graficzną apostrofu jest przecinek we frakcji górnej. Nieprawidłową postacią graficzną apostrofu jest znak prim (oznaczający stopy i minuty kątowe) czy pseudoapostrof (pozostałość po apostrofie ze standardu ASCII).

Prawidłowe i nieprawidłowe apostrofy
Prawidłowe i nieprawidłowe apostrofy

W standardzie Unicode pod nazwą Apostrophe (kod U+0027) znajduje się pseudoapostrof. Prawidłowa postać graficzna apostrofu (w postaci przecinka frakcji górnej) znajduje się pod kodem U+2019 i nazwą Right single quotation mark.

[wersja 2021-01-14]