Apostrof

W języku polskim apostrofu używa się:

  • Do oddzielania obcych nazwisk i obcych nazw od rodzimej końcówki fleksyjnej, jeżeli zakończenie takich wyrazów jest nieme (nie wymawiane).
Apostrof i końcówka fleksyjna
Apostrof i końcówka fleksyjna
  • Do oddzielania przyrostka od wyrazu, którego część nie jest wymiawiana.
Apostrof i przyrostek
Apostrof i przyrostek
  • Przy opuszczaniu pierwszych dwóch cyfr daty rocznej.
Apostrof i data roczna
Apostrof i data roczna

Postać graficzna apostrofu

Prawidłową postacią graficzną apostrofu jest przecinek we frakcji górnej (U+2019, right single quotation mark). Nieprawidłową postacią graficzną apostrofu jest znak prim, oznaczający stopy i minuty kątowe (U+2032, prime) czy pseudoapostrof, pozostałość po apostrofie ze standardu ASCII (U+0027, apostrophe).

Prawidłowe i nieprawidłowe apostrofy
Prawidłowe i nieprawidłowe apostrofy

[wersja 2023-08-18]