Błędy łamania

Szewce i bękarty

Szewc to pierwszy wiersz akapitu na dole kolumny. Bękart to ostatni wiersz akapitu na górze kolumny. Sierota i wdowa to nieprawidłowe nazwy tych błędów będące kalkami językowymi angielskich określeń orphan i widow.

Bękart jest zawsze błędem niedopuszczalnym. Szewc na lewej stronie jest dopuszczalny w książkach o zmniejszonej staranności, na prawej stronie tylko w ostateczności.

Szewce i bękarty
Szewce i bękarty

Paginacja a kolumna szpicowa

Paginacji na dole strony z kolumną szpicową nie umieszcza się.

Paginacja a kolumna szpicowa
Paginacja a kolumna szpicowa

Przypisy na kolumnie szpicowej

Przypisy na kolumnie szpicowej podsuwa się pod tekst główny.

Przypisy na kolumnie szpicowej
Przypisy na kolumnie szpicowej

Register

Wiersze po przeciwnych stronach kartki powinny na siebie padać. Jeśli się mijają, bardzo obniża to czytelność tekstu.

Zgodność padania wierszy
Niezgodność padania wierszy

[wersja 2021-03-22]