Błędy łamania

Szewce i bękarty

Szewc to pierwszy wiersz akapitu na dole kolumny. Bękart to ostatni wiersz akapitu na górze kolumny. Sierota i wdowa to nieprawidłowe nazwy tych błędów będące kalkami językowymi angielskich określeń orphan i widow.

Bękart jest zawsze błędem niedopuszczalnym. Szewc na lewej stronie jest dopuszczalny w książkach o zmniejszonej staranności, na prawej stronie tylko w ostateczności.

Szewce i bękarty
Szewce i bękarty

Paginacja a kolumna szpicowa

Paginacji na dole strony z kolumną szpicową nie umieszcza się.

Paginacja a kolumna szpicowa
Paginacja a kolumna szpicowa

Przypisy na kolumnie szpicowej

Przypisy na kolumnie szpicowej podsuwa się pod tekst główny.

Przypisy na kolumnie szpicowej
Przypisy na kolumnie szpicowej

[wersja 2021-02-21]