Cyfry

Cyfra przedstawia obraz cyfry arabskiej lub ułamka zwykłego.

Cyfry arabskie

Cyfry zwykłe mają jednakową wysokość (najczęściej zbliżoną do wyskości wersalików danego kroju, czasami mniejszą).

Zaleca się stosowanie cyfr zwykłych w następujących sytuacjach:

  • gdy cyfry są użyte we frakcji dolnej,
  • gdy cyfry są użyte we frakcji górnej (na przykład odsyłacze przypisów),
  • w tabelach (choć od tej zasady dość często się odchodzi, część typografów uważa, że tabele są estetyczniejsze, gdy używa się cyfr nautycznych),
  • we wzorach i formułach matematycznych,
  • w otoczeniu majuskuł.

Cyfry zwykłe, krój Taz

Cyfry nautyczne, zwane też mediewalowymi, mają różną wysokość i niejednolitą linię pisma. Dla cyfr 1, 2 i 0 górna krawędź opiera się na środkowej linii pisma, dolna krawędź opiera się na podstawowej linii pisma. Dla cyfr: 3, 4, 5, 7 i 9 górna krawędź opiera się na środkowej linii pisma, dolna krawędź opiera się na linii wydłużeń dolnych. Dla cyfr 6 i 8 górna krawędź opiera się na linii wydłużeń górnych, dolna krawędź opiera się na podstawowej linii pisma.

Ich rysunek ma przypominać wydłużenia górne i wydłużenia dolne liter, dlatego zaleca się stosowanie cyfr nautycznych, gdy znajdują się w otoczeniu minuskuł (na przykład w tekście ciągłym).

Cyfry nautyczne, krój TheSans

Cyfry hybrydowe, zwane też szkockimi są pośrednie w rysunku pomiędzy cyframi zwykłymi a cyframi nautycznymi.

Cyfry hybrydowe, krój TheSans Office

Cyfry kapitalikowe są przystosowane w rysunku do stosowania w sąsiedztwie kapitalików.

Cyfry kapitalikowe, krój Greta

Ułamki zwykłe

Najlepiej wyglądają ułamki zaprojektowane specjalnie przez projektanta kroju i umieszczone w foncie. Jeśli potrzebny ułamek nie jest umieszczony w foncie, można go skonstruować z ukośnej kreski ułamkowej i cyfr we frakcji górnej i dolnej. Konstruowanie ułamków z liczb we frakcji normalnej i ukośnika jest niedopuszczalne. W ułamkach należy używać cyfr normalnych (nie nautycznych).

Ułamek z fontu, ułamek skonstruowany ręcznie, niedopuszczalna konstrukcja z cyfr we frakcji normalnej i ukośnika

Należy zwrócić uwagę, aby ułamki były składane cyframi we frakcji górnej (góra cyfry jest umieszczony równo z górną linią pisma) i frakcji dolnej (dół cyfry jest umieszczony równo z główną linią pisma). Nie należy w tej funkcji używać cyfr w indeksie górnym i indeksie dolnym (odmiany te są używane we wzorach matematycznych i chemicznych). Do składania cyfr należy używać glifów specjalnie zaprojektowanych do frakcji górnych i dolnych, a nie sztucznie pomniejszonych cyfr z frakcji normalnej.

Ułamek z fontu, ułamek skonstruowany przez funkcję zecerską Fraction, cyfry w indeksie górnym i indeksie dolnym, cyfry wygenerowane sztucznie