Cyfry

Cyfra przedstawia obraz cyfry arabskiej lub ułamka zwykłego.

Cyfry arabskie

Cyfry zwykłe mają jednakową wysokość (najczęściej zbliżoną do wyskości wersalików danego kroju, czasami mniejszą).

Zaleca się stosowanie cyfr zwykłych w następujących sytuacjach:

  • gdy cyfry są użyte we frakcji dolnej,
  • gdy cyfry są użyte we frakcji górnej (na przykład odsyłacze przypisów),
  • w tabelach (choć funkcjonuje też pogląd, że zróżnicowanie wysokości cyfr zmniejsza niebezpieczeństwo pomyłki przy odczytywaniu dłuższych liczb),
  • we wzorach i formułach matematycznych,
  • w otoczeniu majuskuł.

Cyfry zwykłe
Cyfry zwykłe

Cyfry nautyczne, zwane też mediewalowymi czy tekstowymi, mają różną wysokość i niejednolitą linię pisma.

Ich rysunek ma przypominać wydłużenia górne i wydłużenia dolne liter, dlatego zaleca się stosowanie cyfr nautycznych, gdy znajdują się w otoczeniu minuskuł (na przykład w tekście ciągłym).

Cyfry nautyczne
Cyfry nautyczne

Cyfry kapitalikowe są przystosowane w rysunku do stosowania w sąsiedztwie kapitalików.

Cyfry kapitalikowe
Cyfry kapitalikowe

Cyfry podniesione i cyfry opuszczone

Cyfra we frakcji górnej to cyfra, której góra jest umieszczona pomiędzy linią wydłużeń górnych a linią wersalików.

Różne położenia frakcji górnej (Maecenas, Lazarus, Skolar)
Różne położenia frakcji górnej (Maecenas, Lazarus, Skolar)

Cyfra we frakcji dolnej to cyfra, której dół jest umieszczony równo z podstawową linią pisma.

Cyfry we frakcji górnej są używane do składania licznika ułamków i odnośników do przypisów (odnośnik od tekstu można odzielić spacją włoskową). Cyfry we frakcji dolnej są używane do składania mianownika ułamków.

Frakcje cyfr
Frakcje cyfr

Cyfra w indeksie górnym to cyfra, której góra jest umieszczona powyżej górnej linii pisma. Cyfra we frakcji dolnej to cyfra, której dół jest umieszczony poniżej podstawowej lini pisma. Cyfry w indeksach są używane we wzorach matematycznych i chemicznych.

Indeksy cyfr
Indeksy cyfr

Błędy składania

  • W ułamkach i odnośnikach do przypisów nie należy używać cyfr w indeksach.
  • We wzorach matematycznych i chemicznychnie nie należy używać cyfr we frakcjach.
  • Do składania cyfr podniesionych i opuszczonych należy używać specjalnie zaprojektowanych w foncie glifów, a nie pomniejszonych cyfr zwykłych.
  • W cyfrach podniesionych i opuszczonych nie należy używać cyfr nautycznych.
  • W ułamkach należy używać znaku kreski ułamkowej, a nie ukośnika.
Błędy składania
Błędy składania

[wersja 2023-02-08]