Etka

Pochodzenie

Symbol & pochodzi z uproszczenia łacińskiego et (spójnik i).

Różne realizacje symbolu &. Bardziej lub mniej wyodrębnialne litery e i t
Różne realizacje symbolu &. Bardziej lub mniej wyodrębnialne litery e i t

Nazwa

W języku polskim symbol & jest nazywany etką lub et W języku angielskim jest nazywany ampersandem.

Zastosowanie

Etka może zastępować wyraz »i« w nazwach własnych (tytułach czasopism, nazwach firm itp.). W tekście ciągłym etka raczej nie powinna być stosowana.

Logo czasopisma
Logo czasopisma

Niektóre aspekty stosowania etki

Dla niektórych krojów (szczególnie tych, gdzie wysokość majuskuł jest zbliżona do wysokości liter z wydłużeniami górnymi) etka umieszczona w dłuższym tekście wydaje się zbyt duża. W takich przypadkach celowe wydaje się użycie kapitalikowej wersji etki.

Użycie kapitalikowej wersji etki (krój More)
Użycie kapitalikowej wersji etki (krój More)

W niektórych krojach etka w wersji kursywnej jest bardziej estetyczna niż wersji prostej. W takich przypadkach celowe wydaje się używanie takiej właśnie wersji.

Wersje proste i kursywne etki w krojach More, Skolar, Feijoa
Wersje proste i kursywne etki w krojach More, Skolar, Feijoa

[wersja 2021-06-16]