Interlinia

Interlinia względna

W zecerstwie interlinia (ang. leading) to rodzaj justunku (pasek metalu) wstawiany między wiersze w celu uzyskania odstępu. Jest to tak zwana intelinia względna.

Interlinia względna
Interlinia względna

Interlinia bezwzględna

W składzie komputerowym interlinia to wielkość odstępu między podstawowymi liniami pisma w kolejnych wierszach. Jest to tak zwana iterlinia bezwzględna.

Interlinia bezwzględna
Interlinia bezwzględna

Dobór intelinii

Dobór wielkości interlinii jest zadaniem trudnym i nie da się zalgorytmizować. Właściwa interlinia jest bowiem wypadkową wielu zmiennych: długosci wiersza, wysokości x danego kroju, stopnia pisma czy grubości kresek w kroju (szarości pisma).

[wersja 2021-02-23]