Kerning

Kerning to ustawianie odległości między dwoma znakami w celu otrzymania równomiernej szarości tekstu.

Kerning w napisach wersalikowych

Ocena jednolitości obrazu tekstu powinna przede wszystkim brać pod uwagę przestrzeń negatywną: pole powierzchni bieli pomiędzy znakami, ale także biel wewnątrz znaków.

Negatywna przestrzeń
Negatywna przestrzeń

W ocenie odległości międzyliterowych pomaga odwrócenie napisu: wtedy napis przestaje być czytany, a jest odbierany jako zbiór kształtów. Natomiast rozmycie pomaga ocenić jednolitość szrości napisu.

Ocenianie proporcji negatywnej przestrzeni
Ocenianie proporcji negatywnej przestrzeni

Ustawianie odległości dokonuje się zawsze biorąc pod uwagę trzy litery, a na koniec ocenia się równowagę całego wyrazu.

Procedura przeprowadzania kerningu
Procedura przeprowadzania kerningu

Kerning w tekście ciągłym

Kerning metryczny jest ustalany przez projektanta fontu i jest on zakodowany w pliku fontu. Istotna jest przede wszystkim liczba par kerningowych zdefiniowanych w danym foncie.

Kerning metryczny w fontach Garamond Premier Pro i Oxford
Kerning metryczny w fontach Garamond Premier Pro i Oxford

W niektórych programach do składania tekstów dostępny jest także kerning optyczny. Jest to algorytm obliczający w czasie rzeczywistym odleglości między parami znaków na podstawie ich kształtu.

Kerning metryczny i optyczny w fontach Garamond Premier Pro i Oxford
Kerning metryczny i optyczny w fontach Garamond Premier Pro i Oxford

Użycie kerningu optycznego w składanym tekście ciągłym powininno mieć miejsce tylko w ostateczności i dla krótkich tekstów. Właściwszy jest wybór fontu z dużą liczbą par kerningowych o wysokiej jakości i użycie kerningu metrycznego.

Należy pamiętać, że kerning metryczny działa tylko dla jedengo fontu. Kiedy obok siebie pojawią się znaki z różnych fontów, konieczne może okazać się użycie kerningu optycznego lub ręczna korekcja.

Kerning metryczny, optyczny i ręczna korekcja dla fontów z odmianą prostą i pochyloną
Kerning metryczny, optyczny i ręczna korekcja dla fontów z odmianą prostą i pochyloną

[wersja 2021-05-06]