Kreski poziome

Najczęściej spotykane rodzaje kresek poziomych

Najczęściej spotyka się następujące rodzaje znaków w postaci kresek równoległych do linii pisma: a) pauza, b) półpauza, c) dywiz i d) łącznik.

Pauza i półpauza to pojęcia typograficzne. W językoznawstwie natomiast jest używane pojęcie myślnika. Funkcję myślnika może pełnić pauza lub półpauza. Myślnik jest znakiem międzywyrazowym. Należy go stosować, gdy występuje między członami samodzielnymi pod względem leksykalnym i składniowym. Pomiędzy myślnikiem a innymi elementami tekstu wstawia się odstępy. Łącznik jest znakiem wewnątrzwyrazowym stosowanym (między innymi) w wyrazach złożonych i jest używany bez odstępów. Dywiz jest stosowany na końcu wiersza, przy dzieleniu i przenoszeniu wyrazów. Najczęściej łącznik i dywiz mają identyczną postać graficzną, choć zdarzają się wyjątki.

Pauza to kreska o długości zbliżonej do jednego firetu, półpauza to kreska o długości zbliżonej do połowy firetu, a dywiz to kreska o długości zbliżonej do ⅓ firetu. Poszczególne implementacje mogą się różnić od podanych definicyjnych długości kresek poziomych. W szczególności pauza może być krótsza od firetu, a półpauza dłuższa od połowy pauzy. Dywiz (łącznik) przeważnie jest krótszy od ⅓ firetu.

Różne długości kresek poziomych
Różne długości kresek poziomych

Myślinik w wierszu

Myślniki pozostawia się na końcu wiersza. Myślnik na początku wiersza tworzy złudne wrażenie wcięcie akapitowego lub początku wypowiedzi dialogowej w miejscu, gdzie jej nie ma. Szczególnie źle wygląda myślnik w drugim wierszu akapitu.

Myślniki na początku wiersza

Pauza czy półpauza?

W większości przypadków pauza w roli myślnika jest zbyt długa. Ilość białej powierzchni wprowadzona przez pauzę, zwiększona przez odstępy po obu jej stronach, bardzo zakłóca jednolitą szarość kolumny.

Szarość kolumny

W sytuacji, gdy występuje dużo krótkich dialogów obok siebie, pauza w roli myślnika powoduje rozbicie spójności kolumny.

Spójność kolumny

Z tych powodów krótsza półpauza w roli myślnika wydaje się lepszym rozwiązaniem.

Łącznik a majuskuły

Łącznik w otoczeniu majuskuł lekko się podnosi, tak aby znalazł w połowie ich wysokości. Dodatkowo oddziela się go niewielkim odstępem z obu stron (od 1 do 2 punktów).

Wyrównanie pionowego położenia łączników w sąsiedztwie majuskuł

To samo dotyczy łącznika w otoczeniu cyfr zwykłych (na przykład w kodach pocztowych na wizytówkach).

Wyrównanie pionowego położenia łączników w sąsiedztwie cyfr