Kreski ukośne

Ukośnik a ukośna kreska ułamkowa

Najczęściej spotykane są dwa rodzaje symbolu w postaci ukośnej kreski: ukośnik (U+002F) i ukośna kreska ułamkowa (U+2044), zwana działką. Różnią się one nachyleniem w stosunku do podstawowej linii pisma. Ukośnik jest bardziej stromy (kąt pomiędzy podstawową linią pisma a ukośnikiem jest większy). Nachylenie ukośnej kreski ułamkowej jest zbliżone do 45 stopni.

Ukośnik a ukośna kreska ułamkowa
Ukośnik a ukośna kreska ułamkowa

Nazewnictwo

W literaturze angielskojęzycznej panuje dość duże zamieszanie w nazewnictwie ukośnika i ukośnej kreski ułamkowej. Robert Bringhurst [The Elements Of Typographic Style] ukośnik nazywa virgule, a ukośną kreskę ułamkową solidus albo fraction bar. Wyrazu slash używa jako wspólnego określenia dla obu rodzajów ukośnych kresek. Chicago Manual of Style ukośnik nazywa solidus, slant, virgule albo slash. W Unicode ukośnik nazywany jest solidus, a ukośna kreska ułamkowa fraction slash.

Nazwa ukośnik pojawia się u Edwarda Łuczyńskiego [Ukośnik – nowy znak interpunkcyjny? [w:] Język Polski, Kraków, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, 1997, nr 4-5, s. 380-381] i Jerzego Podrackiego [Słownik interpunkcyjny języka polskiego].

[wersja 2021-01-18]