Linie pisma

Podstawowa (normalna) linia pisma: linia będąca dolną granicą rysunku liter Hkx.

Średnia linia pisma: linia pokrywająca się z górną krawędzią tekstowej litery x.

Linia wersalików (majuskuł): linia pokrywająca się z górną krawędzią litery H.

Linia wydłużeń dolnych (dolna linia pisma): linia pokrywająca się z dolną krawędzią litery p.

Linia wydłużeń górnych (górna linia pisma): linia pokrywająca się z górną krawędzią litery k.

Linie pisma
Linie pisma

Biorąc pod uwagę odległości pomiędzy wybranymi liniami pisma można wyróżnić:

Wysokość wersalików (majuskuł): odległość pomiędzy podstawową linią pisma a linią wersalików pisma.

Wysokość tekstu (minuskuł), wysokość x: odległość między postawową linią pisma a średnią linią pisma.

Wysokość skorygowana: powiększona wysokość wersalików lub tekstu uwzględniająca wartość optyczną łuków lub zakończeń ostrych.

[wersja 2021-01-18]