Linie pisma

Podstawowa (normalna) linia pisma [1]: teoretyczna linia pozioma, będąca dolną granicą rysunku liter Hkx.

Środkowa linia pisma [2]: teoretyczna linia pozioma, równoległa do podstawowej linii pisma, pokrywająca się z górną krawędzią tekstowej litery x.

Linia wersalików (majuskuł) [3]: teoretyczna linia pozioma, równoległa do podstawowej linii pisma, pokrywająca się z górną krawędzią litery H.

Linia wydłużeń dolnych [4]: teoretyczna linia pozioma, równoległa do podstawowej linii pisma, pokrywająca się z dolną krawędzią litery p.

Linia wydłużeń górnych [5]: teoretyczna linia pozioma, równoległa do podstawowej linii pisma, pokrywająca się z górną krawędzią litery k.

Linii pisma można poprowadzić więcej (np. linia akcentów kreskowych minuskuł, linia akcentów kropkowych minuskuł itp.). Dla niektórych definicji (np. stopnia pisma) użyteczna jest linia akcentów wersalikowych [6].

Linie pisma

Biorąc pod uwagę odległości pomiędzy wybranymi liniami pisma można wyróżnić:

Wysokość wersalików (majuskuł): odległość pomiędzy podstawową linią pisma a linią wersalików pisma.

Wysokość tekstu (minuskuł): odległość między postawową linią pisma a środkową linią pisma.

Wysokość skorygowana: powiększona wysokość wersalików lub tekstu uwzględniająca wartość optyczną łuków lub zakończeń ostrych.