Litery

Rodzaje liter

Litery podrzędne zwane są także tekstowymi lub minuskułami. Przedstawiają one obrazy małych liter alfabetu.

Litery podrzędne
Minuskuły

Litery wersalikowe zwane są także majuskułami. Przedstawiają one obraz wielkich liter alfabetu.

Litery wersalikowe
Majuskuły

Litery kapitalikowe, zwane także mediuskułami, to litery o kształcie wersalików i wielkości liter zbliżonych do wysokości x danego kroju i stopnia pisma (przeważnie są nieznacznie większe).

Litery kapitalikowe
Mediuskuły

Jako kapitalików należy używać specjalnie do tego celu zaprojektowanych znaków, a nie wersalików pomniejszonych do wielkości kapitalików. Takie przeskalowanie jest bowiem proporcjonalne i powoduje, że kreski znaków sztucznych kapitalików stają się za cienkie w porównaniu do otaczających je minuskuł.

Sztuczne litery kapitalikowe
Kapitaliki zaprojektowane i kapitaliki sztuczne

Elementy budowy liter

Najważniejsze elementy budowy liter to:

 • Wydłużenie dolne: część litery tekstowej lub wersalikowej znajdująca się poniżej podstawowej linii pisma i stykająca się z dolną linią pisma.
 • Wydłużenie górne: część litery tekstowej znajdująca się powyżej linii środkowej i stykająca się z górną linią pisma.
 • Łuk: zaokrąglona, otwarta lub zamknięta kreska litery.
 • Światło wewnętrzne znaku: powierzchnia między kreskami znaku.
 • Kreska główna: grubsza kreska litery dwuelementowej.
 • Kreska cienka: kreska o mniejszej grubości od kreski głównej litery dwuelementowej.
 • Kreska cieniująca: kreska litery o zmiennej grubości.
 • Kreska pionowa: kreska prostopadła do linii pisma.
 • Kreska pozioma: kreska równoległa do linii pisma.
 • Kreska ukośna: kreska nachylona w stosunku do linii pisma.
Elementy budowy liter
Elementy budowy liter

Szeryfy

Szeryfy to poprzeczne lub ukośne zakończenia kresek liter niektórych krojów pism (jednolite w swej formie graficznej w danym kroju pisma).

Rozróżnia się:

 • szeryfy klinowe (w kształcie trójkątów),
 • szeryfy belkowe (w kształcie prostokątów),
 • kreskowe (w kształcie cienkich kresek silnie skontrastowanych z kreską główną),
 • szeryfy skryte (nieznaczne poszerzenia zakończeń kresek tworzących znak).
Rodzaje szeryfów
Rodzaje szeryfów

[wersja 2021-01-18]