Nawiasy

Najczęściej spotykane rodzaje nawiasów

Najczęściej w tekście ciągłym stosowane są dwa rodzaje nawiasów: 1) okrągłe i 2) kwadratowe.

1) nawiasy okrągłe, 2) nawiasy kwadratowe

Nawiasy okrągłe używane są (między innymi) przez autora danego tekstu do oznaczania uzupełnień, objaśnień, alternatywnych sformułowań czy przykładów. Nawiasy kwadratowe używane są (między innymi) do oznaczenia edytorskich (nie pochodzących od autora tekstu) wstawek, poprawek,wyjaśnień, tłumaczeń czy komentarzy.

Pochylenie nawiasów

Robert Bringhurst [The Elements Of Typographic Style] zaleca, wszędzie gdzie to jest możliwe, używanie nawiasów nie pochylonych, nawet w przypadkach, gdy cały tekst (otaczający nawiasy, jak i w nawiasach) jest pochylony.

Jeśli prostymi nawiasami zostaje objęty pochylony tekst, często wskazane jest lekkie zwiększenie normalnej odległości nawiasów od objętego nimi tekstu.

Nawiasy proste a pochylony tekst

Nawiasy a majuskuły

W przypadku, gdy nawiasy znajdują się w otoczeniu majuskuł, należy je lekko podnieść, tak, aby znajdowały się w połowie wysokości majuskuł.

Wyrównanie pionowego położenia nawiasów w sąsiedztwie majuskuł

Inne nawiasy

Czasami, szczególnie przy edycji tekstów klasycznych, używane są nawiasy klamrowe i nawiasy ostrokątne. Nawiasy klamrowe używane są do oznaczania skrótów (wykasowań) edytorskich, a nawiasy ostrokątne do oznaczania wstawek edytorskich.

1) nawiasy klamrowe i 2) nawiasy ostrokątne