Nawiasy

Rodzaje nawiasów

Najczęściej spotykane rodzje nawiasów to:

  • Nawiasy okrągłe używane są (między innymi) przez autora danego tekstu do oznaczania uzupełnień, objaśnień, alternatywnych sformułowań czy przykładów.
  • Nawiasy kwadratowe używane są (między innymi) do oznaczenia edytorskich (nie pochodzących od autora tekstu) wstawek, poprawek, wyjaśnień, tłumaczeń czy komentarzy.
  • Nawiasy klamrowe w edycji tekstów używane są do oznaczania skrótów (wykasowań) edytorskich.
  • Nawiasy ostrokątne w edycji tekstów używane są do oznaczania wstawek edytorskich.
Rodzaje nawiasów (Bona Nova)
Rodzaje nawiasów (Bona Nova)

Pochylenie nawiasów

Robert Bringhurst [The Elements Of Typographic Style] zaleca, wszędzie gdzie to jest możliwe, używanie nawiasów nie pochylonych, nawet w przypadkach, gdy cały tekst (otaczający nawiasy, jak i w nawiasach) jest pochylony.

Jeśli prostymi nawiasami zostaje objęty pochylony tekst, często wskazane jest lekkie zwiększenie normalnej odległości nawiasów od objętego nimi tekstu.

Nawiasy proste a pochylony tekst (Maecenas)
Nawiasy proste a pochylony tekst (Maecenas)

Nawiasy a majuskuły

W przypadku, gdy nawiasy znajdują się w otoczeniu majuskuł, należy je lekko podnieść, tak, aby znajdowały się w połowie wysokości majuskuł.

Wyrównanie pionowego położenia nawiasów w sąsiedztwie majuskuł (Bona Nova)
Wyrównanie pionowego położenia nawiasów w sąsiedztwie majuskuł (Bona Nova)

[wersja 2023-02-08]