Od... do...

Wyrażenia od… do… to wyrażenia opisujące jakiś ciągły zakres, w którym granice opisane przez »od« i »do« należą do opisywanego zakresu.

Wyrażenia od… do… w otoczeniu liczb

W wyrażeniach od… do… składających się tylko z liczb zwykłych stosuje się kreskę liczbową (ang. figure dash, U+2012). Jej szerokość jest zbliżona do szerokości cyfr w danym kroju pisma i jest położona w połowie wysokości cyfr (symetrycznie). W zastępstwie można użyć półpauzy lub łącznika, w zależności od długości tych znaków w danym kroju. W obu przypadkach należy skorygować położenie pionowe (należy podnieść znaki do połowy wysokości cyfr), dodatkowo wokół łącznika należy wstawić niewielkie odstępy.

Rodzaje kresek w wyrażeniach od… do… (Maecenas)
Rodzaje kresek w wyrażeniach od… do… złożonych z cyfr zwykłych (Maecenas)

Z kolei w sąsiedztwie cyfr nautycznych kreska liczbowa może znajdować się za wysoko. Należy ją więc obniżyć do wysokości, na której znajdują się pauzy i półpauzy w danym kroju. W zastępstwie można użyć półpauzy lub łącznika, w zależności od długości tych znaków w danym kroju. W przypadku łącznika należy wstawić niewielkie odstępy z obu stron.

Rodzaje kresek w wyrażeniach od… do… (Maecenas)
Rodzaje kresek w wyrażeniach od… do… złożonych z cyfr nautycznych (Maecenas)

Wyrażenia od… do… w otoczeniu liczb i wyrazów

W konstrukcjach, gdy w wyrażeniu od… do… występują wyrazy, należy używać myślnika, traktowanego jako znak międzywyrazowy, a więc z normalnymi odstępami międzywyrazowymi z obu stron.

Rodzaje kresek w wyrażeniach od… do… (Maecenas)
Rodzaje kresek w wyrażeniach od… do… złożonych liczb i wyrazów (Maecenas)

Można w ogóle rezygnować z używania jakichkolwiek kresek i rozwijać słownie wyrażenia, na przykład: długość od 25 do 30 mm.

[wersja 2021-08-24]