Odstępy

Oprócz jednostek bezwzględnych, takich jak punkty, milimetry czy cale, w typografii bardzo często stosowane są jednostki względne. Są one zależne od stopnia pisma, jakim złożony jest dany fragment tekstu. Najczęściej są one używane do określania wielkości odstępów stosowanych w wierszu tekstu.

W tradycyjnym zecerstwie spacja to odstęp o wielkości mniejszej niż połowa stopnia pisma.

Firet (czwartnik), ang. em space. Odstęp o szerokości stopnia pisma.

Półfiret, ang. en space. Odstęp o szerokości połowy stopnia pisma.

Trzecianka, ang. thick space. Spacja o szerokości ⅓ firetu.

Ćwierćfiret (ćwiercianka), ang. middle space, mid. Spacja o szerokości ¼ firetu.

Spacja międzywyrazowa, ang. word space. Jej szerokość definiuje projektant kroju pisma. Na przykład w kroju Times New Roman (w wersji Mopnotype) spacja międzywyrazowa jest równa 512 jednostkom (dla firetu równego 2048 jednostek), a w kroju Verdana (w wersji Microsoft) spacja międzywyrazowa jest równa 720 jednostkom (dla firetu równego 2048 jednostek). Spacją międzywyrazową jest też nazywana każda spacja między wyrazami.

Twarda spacja, ang. no-break space. Szerokość twardej spacji jest równa szerokości spacji międzywyrazowej danego kroju. Posiada ona jednak następującą właściwość: nie może ona być miejscem przeniesienia do następnego wiersza, tzn. miejsce przeniesienia może nastąpić jedynie przed znakiem ją poprzedzającym lub po znaku po niej następującym.

Spacja włoskowa, ang. hair space. Najcieńsza spacja dostępna w danym kroju. Jej szerokość mieści się w zakresie od ¹⁄₁₀ do ¹⁄₁₆ firetu. W typografii komputerowej wielkość spacji międzywyrazowych i międzyliterowych można regulować w dowolnym zakresie (przez manipulację kerningiem i trackingiem). Spacja włoskowa jest więc ukłonem w stronę tradycyjnego zecerstwa, gdzie spacja włoskowa była po prostu najmniejszą produkowaną spacją w danym komplecie. O wielkości spacji włoskowej dla danego kroju (w foncie) decyduje jego projektant. W programie InDesign spacja włoskowa ma 1⁄24 firetu. Spacji włoskowej nie należy mylić z tak zwaną włosówką (tradycyjną zecerską nazwą dla spacji wielkości jednego punktu).

Spacja cyfrowa, ang. figure space. Spacja o szerokości zbliżonej do szerokości cyfry 0 danego kroju.

Spacja interpunkcyjna, ang. punctation space. Spacja o szerokości kropki danego kroju.

Chuda spacja, ang. thin space. Spacja o szerokości ¹⁄₅ lub ​1⁄6 (w programie InDesign 1⁄8) firetu.

Cienka spacja, w tradycyjnym zecerstwie każda spacja o szerokości do 2 punktów.