Pojęcie pisma

Pismo to zespół znaków przyjęty przez określoną grupę ludzką umożliwiający widzialne i (lub) trwałe przedstawienie myśli i mający to samo znaczenie dla wszystkich jej członków.

Pismo w sensie drukarskim jest to pismo utrwalone na nośniku. Nośnikiem pisma może być materiał na (lub w) którym umieszczono negatywy lub pozytywy znaków pisma (na przykład klisza przy fotoskładzie czy czcionka przy druku typograficznym). Nośnikiem pisma mogą także być zakodowane w postaci cyfrowej informacje o kształcie (obrazie) znaków: taką postać pisma nazywa się fontem.

Czcionka: nośnik pisma.

Pismem jest też potocznie nazywany krój pisma i odmiana kroju pisma.

Zespół znaków, o którym jest mowa w definicji pisma, nazywany jest znakami pisma.

Glif jest to kształt realizujący dany znak pisma.