Stopień pisma

Definicje

Stopień pisma jest to pionowy wymiar pola znaku. Pole znaku jest to prostokątna powierzchnia przydzielona znakom pisma.

W przypadku czcionek pionowy wymiar pola znaku jest określony przez wymiar czcionki między płaszczyzną sygnaturową a płaszczyzną tylną i jest nazywany stopniem czcionki

Pojęcia stopnia czcionki i stopnia pisma.

Stosunek wysokości pola znaku do wysokości znaków wpisywanych w pole znaku jest ustalany arbitralnie przez projektanta kroju.