Stopień pisma

Stopień pisma jest to pionowy wymiar pola znaku. Pole znaku jest to prostokątna powierzchnia przydzielona znakom pisma.

Dla czcionek pionowy wymiar pola znaku jest określony przez wymiar czcionki między płaszczyzną sygnaturową a płaszczyzną tylną i jest nazywany stopniem czcionki. Dla fontów pionowy wymiar pola znaków jest cechą programu do projektowania fontów.

Pojęcia stopnia czcionki i stopnia pisma
Pojęcia stopnia czcionki i stopnia pisma

Stosunek wysokości pola znaku do wysokości znaków wpisywanych w pole znaku jest ustalany arbitralnie przez projektanta kroju. Dlatego wpisując na przykład liczbę 10 w okienko programu, w którym określamy stopień pisma, jakim składamy dany tekst, tak naprawdę nie mamy pojęcia, jakiej wielkości znaki uzyskamy. Możemy jedynie wpisać owe 10 i zobaczyć, co się wydarzyło.

[wersja 2021-02-21]