Poprawki i korekty

Obliczamy średnią liczbę znaków w wierszu: wynosi około 58. To odrobinę za mało, zmniejszamy trochę margines zewnętrzny.

Wybieramy z menu Okno > strony, a następnie w palecie Strony klikamy na A-wzorcowa (wchodzimy w tryb edycji stron wzorcowych). Wybieramy z menu Układ > Marginesy i łamy. Zaznaczamy Włącz dopasowanie układu. Wpisujemy Zenętrzny: 17,84 mm.

Zmniejszenie marginesu
Zmniejszenie marginesu

Klikamy na 2-3 w palecie Strony (liczby pod ikoną strony), aby przejść do widoku stron.

Ponownie obliczamy średnią liczbę znaków w wierszu, tym razem wynosi 61, czyli idealnie.

Zauważamy, że kolumna nie pokrywa się z siatką linii bazowych.

Kolumna a siatka
Kolumna a siatka

Możemy zmiejszyć margines górny i dolny, marginesy są stosunkowo duże, a i tak już zmniejszyliśmy margines zewnętrzny. Wybieramy z menu Okno > Strony, a następnie w palecie Strony klikamy na A-wzorcowa (wchodzimy w tryb edycji stron wzorcowych). Wybieramy z menu Układ > Marginesy i łamy. Upewniamy się, że opcja Włącz dopasowanie układu jest włączona. Wpisujemy Górny: 13,97 mm (3 interlinie, czyli 39,6 punktu), Dolny: 31 mm (wartość z lekkim zapasem na wydłużenia dolne liter w ostatnim wierszu kolumny).

Zmiana marginesów
Zmiana marginesów

Klikamy na 2-3 w palecie Strony (liczba pod ikoną strony), aby przejść do widoku stron.

Widok stron
Widok stron

W tym momencie powinniśmy na wydruku ocenić poprawność przyjętych parametrów składu.

Wydaje się, że dolny margines jest zbyt duży. Możemy dodać jeden wiersz.

Wybieramy z menu Okno > Strony, a następnie w palecie Strony klikamy na A-wzorcowa (wchodzimy w tryb edycji stron wzorcowych). Wybieramy z menu Układ > Marginesy i łamy. Upewniamy się, że opcja Włącz dopasowanie układu jest włączona. Wpisujemy Dolny: 26,343 mm (odejmujemy 13,2 punktu, jedną interlinię).

Zmiana marginesów
Zmiana marginesów

Klikamy na 1 w palecie Strony (liczba pod ikoną strony), aby przejść do widoku stron.

Na wydruku ponownie oceniamy sensownoiść wprowadzonych zmian.

Zmiana marginesów
Zmiana marginesów

Zauważamy, że tytuł rozdziału znajduje się u góry kolumny. Musimy wprowadzić nad nim pusty akapit. Wybieramy z menu Okno > Style > Style akapitowe, następnie z menu palety Style akapitowe wybieramy Nowy styl akapitowy. Nadajemy nazwę Pierwszy wiersz rozdziału, a w kategorii Opcje przenoszenia wybieramy Początek akapitu: Na następnej stronie.

Widok stron
Widok stron

W stylu Tytuł rozdziału wybieramy Początek akapitu: Gdziekolwiek (w kategorii Opcje przenoszenia), a w kategorii Wcięcia i odstępy wprowadzamy Odstęp przed: 15 mm .

Odstęp przed
Odstęp przed

Wprowadzamy pusty akapit nad tytułem rozdziału (klawiszem Return) i nadajemy mu styl Pierwszy wiersz rozdziału.

Pusty wiersz
Pusty wiersz

Czynność powtarzamy dla wszystkich rozdziałów.