Przygotowanie i import tekstu

Tekst pozyskujemy z witryny Wolne Lektury.

Wybieramy powieść Rudyarda Kiplinga »Kapitanowie zuchy«.

Ściągamy pilk PDF, który będzie tak zwaną podstawą i plik ePub, z którego wyekstrahujemy tekst.

Format ePub to spakowany w standardzie ZIP zbiór plików. Między innymi zawiera treść utworu w formacie HTML. Format HTML przenosi informacje o stylach i wyróżnieniach. W praktyce podczas importu stylów do Scribusa nie wszystko działa tak, jak powinno, ale lepiej mieć coś niż nic.

Zmieniamy rozrzerzenie pliku z ePub na zip i rozpakowujemy plik. Pierwszy rozdział znajduje się w pliku part2.html w katalogu OPS.

Zaznaczamy ramkę na pierwszej stronie i wybieramy z menu Plik | Importuj | Pobierz tekst..., wybieramy plik part2.html, wybieramy Importer | Plik HTML i Kodowanie | UTF-8.

Import tekstu
Import tekstu