Przytoczenia

W tekście występują przytoczenia. Wyróżnimy je wcięciem z lewej strony wielkości 2 firetów i odstępem od reszty tekstu wielkości pół wiersza. W tym celu definiujemy nowy styl akapitowy z parametrami z poniższych ilustracji.

Przytoczenia
Przytoczenia
Przytoczenia
Przytoczenia

Następnie, posiłkując się podstawą (plikiem pdf) odnajdujemy przytoczenia i stylujemy je, kasując ewentualnie zbędne puste akapity i zamieniając końce akapitu na wymuszone przejścia do nowego wiersza (shift+return).

Stylowanie przytoczeń
Stylowanie przytoczeń