Typografia

Gavin Ambrose, Paul Harris

9788301152567

Dramat. Tragedia. Rozpacz. Żenada. Katastrofa. Klęska. Nie brać do ręki. Pod żadnym pozorem nie zaglądać do środka.

Wyjątkowe skoncentrowanie błędów rzeczowych. Całkowicie niezrozumiały bełkot. Przy tym to chyba najbrzydsza książka, jaką miałem w rękach, nie tylko o typografii.

Kilka cytatów:

Strona 88: »Ułamki (części pełnych liczb) mogą być przedstawiane na dwa sposoby, w zależności od tego jak zapisywana jest kreska oddzielająca licznik od mianownika. Ułamki mogą być ułamkami nut i en z kreską poziomą lub ułamkami em z kreską ukośną«.

Strona 91: »Apostrofy i znaki typograficzne stosowane są do wskazywania stóp i cali, jak również godzin i minut. Nie należy ich mylić z typograficznym znakiem cudzysłów lub odwróconym przecinkiem, który wygląda podobnie, z tym że jest zakrzywiony, aby zamykać tekst, który otacza. W tekstach wyjustowanych można czasami umieszczać znaki interpunkcyjne poza linią łamu na obszarze prawego marginesu, aby wyglądał on na bardziej uporządkowany. Takie zjawisko nazywa się wiszącymi spójnikami«.

Strona 98: »Ligatury, dyftongi i bezszeryfowe logotypy są środkami typograficznymi, które łączą ze sobą dwa lub trzy osobne znaki, tworząc jednostkę typograficzną. Są używane jako rozwiązanie w przypadku interferencji, która występuje w kombinacji niektórych znaków«.

Strona 116: »Kerning oznacza usuwanie odstępów między literami, a letterspacing ich wstawianie«.

Chyba nawet nie trzeba tego komentować, szkoda słów, wystarczy sobie poczytać.

Szukając przyczyn takiego stanu rzeczy kupiłem oryginał, więc mogłem porównać sobie podstawę i tłumaczenie. Poniżej odpowiednie oryginalne fragmenty powyższych tłumaczeń.

Strona 88: »Fractions (parts of whole numbers) can be represented in two ways depending upon how the bar separating the numerator and denominator is presented. Fractions may be nut or en fractions with a horizontal bar, or em fractions with a diagonal bar«.

Strona 91: »Primes are typographic marks that are used to indicate feet and inches, and hours and minutes. These are not to be confused with typographic quotation marks or inverted commas, which are similar but curved to enclose the text that they surround. In justified text, the punctuation is sometimes allowed to extend into the right-hand margin area to make the margin look neater. This is called hanging punctuation. Flush punctuation is contained within the margin«.

Strona 98: »Ligatures, diphtongs and serif logotypes are typographical devices that join two or three separate characters together to form a single unit. They are used as a solution to the interference that certain character combinations create«.

Strona 116: »Kerning is the removal of space and letterspacing is the addition of space between letters to improve the visual look of type«.

Jak widać, tłumaczenie jest dosyć wiernym przekładem oryginału. Tłumaczka dorzuciła od siebie jedynie drobiazgi, na przykład: »hanging puncuation« to prawidłowo »optyczne wyrównanie marginesu«, a nie »wiszące spójniki«. No i jest jedno zdanie, które pozostało nieprzetłumaczone: »Flush punctuation is contained within the margin«. Może było za trudne.

Dla dobra typografii, cały nakład tej książki powinien zostać wycofany ze sprzedaży i natychmiast spalony. Ryzyko, że ktoś tę książkę jednak przeczyta, jest za duże.

Wydawca
PWN SA
ISBN
978-83-01-15256-7