Typowa książka

Wprowadzenie

Samouczek powstał jako skrypt do zajęć »Skład tekstu«, które prowadzę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przedstawia on proces projektowania i realizacji książki beletrystycznej.

Samouczek powinien być przeprowadzony od początku do końca, to znaczy raczej nie należy wykonywać konkretnych etapów bez wykonania poprzednich. Często nie opisuję z taką samą dokładnością czynności, które już wcześniej były wykonywane w innych okolicznościach.

Samouczek przedstawia proces przeprowadzony w programie Scribus w wersji 1.5.5. Scribus ma sporo wad, ale jedną bardzo dużą zaletę: jest darmowy. Ponadto w systemach Linux i Windows nie trzeba go instalować (w technologiach AppImage / PortableApps). Sposób przedstawienia problematyki jest na tyle uniwersalny, że samouczek może zosać wykonany w dowolnym programie wykorzystującym ramki tekstowe i style (na przykład Adobe InDesign czy Affinity Publisher).

Strona i marginesy

Książkę będziemy wymiarować w pełnych cycerach.

Jako podstawę do wyboru rozmiarów książki przyjmiemy popularny dla beletrystyki (w Polsce) format 125×195 milimetrów (wymieniony w Polskiej Normie PN-P-55021:74 Formaty książek, broszur i czasopism). Jest on bardzo elegancki, w kształcie wydłużonego prostokąta, o proporcjach boków zbliżonych do złotego podziału. Lekko zwiększymy wymiary, aby zaokrąglić je w górę do pełnych cycer (czyli 28×44 cyc.)

Format kolumny zaczerpniemy z Polskiej Normy PN-P-55022:75 Formaty kolumn książek, broszur i czasopism. Dla wybranego formatu strony proponowane tam wymiary kolumny to 21×36 cycer.

Dla powyższych wymiarów strony i kolumny marginesy ustalamy na 3 cycera (wewnętrzyny), 3 cycera (górny), 4 cycera (zewnętrzny) i 5 cycer (dolny). Czyli tak, aby w miarę możliwości udało się zachować zasadę progresji marginesów (wewnętrzy < górny < zewnętrzny < dolny).

Wprowadzanie wymiarów strony i marginesów
Kolumny na rozkładówce

Tekst

Do ramki tekstowej na pierwszej stronie wklejamy tekst książki Kapitanowie Zuchy Rudyarda Kiplinga z witryny wolnelektury.pl. Najszybciej można to zrobić metodą CTR+C CTRL+V z formatu TXT otwartego w przeglądarce internetowej.

Wprowadzenie tekstu