Składanie i łamanie

Niektóre pojęcia związane ze składaniem i łamaniem

W ujęciu zecerskim składanie jest to ręczne lub maszynowe zestawianie czcionek i justunku w wyrazy i wiersze. W DTP oczywiście nie ma czcionek i justunku, ale sam sens czynności składania jest taki sam: składanie to zestawianie liter, cyfr lub znaków w wyrazy i wiersze. Produktem czynności składania w obu przypadkach jest szpalta (dowolna liczba wierszy złożonych przez składacza, a po przełamaniu przez łamacza (metrampaża) łam, czyli pewna liczba wierszy tekstu celowo dostosowana do wysokości kolumny. Kolumna jest to obszar zadruku strony (czyli strona minus marginesy). Kolumna może być wielołamowa, może być także jednołamowa (na przykład w większości książek beletrystycznych).