Stopień pisma

Definicje

Stopień pisma jest to pionowy wymiar pola znaku. Pole znaku jest to prostokątna powierzchnia przydzielona znakom pisma.

W przypadku czcionek pionowy wymiar pola znaku jest określony przez wymiar czcionki między płaszczyzną sygnaturową a płaszczyzną tylną i jest nazywany stopniem czcionki

Pojęcia stopnia czcionki i stopnia pisma.

Stosunek wysokości pola znaku do wysokości znaków wpisywanych w pole znaku jest ustalany arbitralnie przez projektanta kroju.

Tradycyjne nazwy stopni pisma

W polskiej typografii przyjęto następujące tradycyjne nazwy stopni pisma: 3 punkty to brylant, 4 punkty to diament, 5 punktów to perl, 6 punktów to nonparel, 7 punktów to kolonel (mignon), 8 punktów to petit, 9 punktów to borgis (burgos), 10 punktów to garmond, 12 punktów to cycero, 14 punktów to średnian, 16 punktów to tercja, 20 punktów to dwugarmond, 24 punkty to półkwadrat, 28 punktów to dwuśrednian, 32 punkty to dwutercja, 36 punktów to konkordans, 48 punktów to kwadrat.

Współcześnie raczej się tych nazw nie używa. Warto jedynie wiedzieć, że jeżeli ktoś powie, że coś jest »napisane petitem«, to jest to bardzo małe (osiem punktów to niewiele, typowe teksty składa się pismem dziesięciopunktowym).