Strona i marginesy

Rozmiar strony i wielkość kolumny ustalamy po wybraniu opcji z menu Plik > Nowy > Dokument....

Jako rozmiary książki przyjmujemy popularny w Polsce format dla beletrystyki: 125 × 195 mm.

Marginesy obliczamy następującą metodą. Na początek przyjmujemy klasyczne proporcje margines zewnętrzny dwa razy większy od wewnętrznego i margines dolny dwa razy większy od górnego. Dzielimy szerokość i wysokość strony na 11 równych części i obliczamy wielkość marginesów: wewnętrzny 10,42 mm, zewnętrzny 20,84 mm, górny 16,25 mm i dolny 32,50 mm.

Pamiętamy o zaznaczeniu opcji Główna ramka tekstowa, co potem niezmiernie ułatwi pracę, bo ramki tekstowe na kolumny będą się tworzyły automatycznie.

Strona i marginesy
Strona i marginesy