Stylowanie

Ostylowujemy tekst. Klikamy na każdym akapicie tekstu i z palety Style akapitowe wybieramy odpowiednią nazwę stylu.

Można zaznaczać kilka kolejnych akapitów tego samego stylu (w szczególności tekstu głównego).

Stylowanie
Stylowanie

Dużym przyspieszeniem pracy może być wykonywanie stylowania w Edytorze wątków (Edycja > Edytuj w edytorze wątków).

Edytor wątków
Edytor wątków

W przypadku przytoczeń musimy dodatkowo zamienić znaki końca akapitu na znaki końca wiersza (shift+return). Aby ułatwić sobie pracę, można włączyć podgląd niedrukowalnych znaków (Tekst > Pokaż znaki ukryte).

Przytoczenia
Przytoczenia

Wprowadzamy pochylenia do tekstu głównego. W podstawie (dokumencie Kapitanowie-zuchy.pdf) odnajdujemy fragmenty tekstu wyróżnione przez pochylenie. Te same fragmenty zaznaczamy w projektowanej książce i w palecie Style znakowe klikamy na nazwę stylu Pochylenie.

Wprowadzanie pochyleń
Wprowadzanie pochyleń

Są to żmudne i nudne czynności, ale nieuniknione.