Szewce i bękarty

Pozbywamy się szewców i bękartów poprzez modyfikację średnich odległości międzywyrazowych w niektórych akapitach.

Wybieramy z menu Okno > Style > Style akapitowe. Z menu panelu wybieramy Nowy styl akapitowy.... Wpisujemy Nazwa stylu: Tekst główny +10%. Wybieramy Na podstawie: Tekst główny. Wybieramy kategorię Justowanie. Wpisujemy w Odstępy między wyrazami: wartości Minimalnie 88%, Optymalnie 110% i Maks. 146,3%.

Style akapitowe
Style akapitowe

Powyższe czynności wykonujemy dla stylów z wartościami dla +20%, -10% - -20%, czyli z wartościami odpowiednio: +20% Minimalnie 96%, Optymalnie 120% i Maks. 159,6%, -10% Minimalnie 72%, Optymalnie 90% i Maks. 119,7%, -20% Minimalnie 64%, Optymalnie 80% i Maks. 106,4%.

Style akapitowe
Style akapitowe

Przeglądamy dokument strona po stronie. Jeśli napotkamy na szewca lub bękarta, szukamy akapitu z krótkim / długim ostatnim wierszem w tekście przed szewcem / bękartem. Następnie zmieniamy styl akapitu tak, aby zgubić / dorobić wiersz, zmniejszając/zwiększając średnie odległości międzywyrazowe (zmieniając styl akapitu).

Dorabianie / gubienie wierszy
Dorabianie / gubienie wierszy

Możemy pozbywać się szewców/bękartów poprzez skracanie kolumn na rozwarciu o jeden wiersz.

Skracanie kolumn
Skracanie kolumn

W skrajnie podbramkowych sytuacjach możemy zmienić tracking (odległości międzyliterowe) w całym akapicie, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Lokalnych zmian w trackingu najłatwiej jest dokonywać w Panelu Sterowania.

Tracking
Tracking

Aby uwidocznić miejsca, gdzie zmieniliśmy tracking, warto włączyć opcje InDesign > Preferencje > Skład > Własny kerning/światło.

Tracking
Tracking