Szewce i bękarty

Pozbywamy się szewców i bękartów poprzez zmiany w składaniu i łamaniu tekstu.

Definiujemy nowe style akapitowe, dziedziczone z Default paragraph style, zmniejszające / zwiększające odległości międzyliterowe (tracking) lub zmniejszające / zwiększające odległości międzywyrazowe.

Definiujemy dwa nowe style akapitowe dla tekstu głównego, bazujące na Default paragraph style, pierwszy ze zmniejszonymi odległościami międzyliterowymi o 0,50% (Domyślny styl -1t), drugi ze zwiększonymi odległościami międzyliterowymi o 0,70% (Domyślny styl +1t).

Zmniejszone odległości międzyliterowe
Zmniejszone odległości międzyliterowe
Zwiększone odległości międzyliterowe
Zwiększone odległości międzyliterowe

Definiujemy dwa nowe style akapitowe dla tekstu głównego, bazujące na Default paragraph style, pierwszy ze zmniejszonymi odległościami międzywyrazowymi o 10,00% (Domyślny styl -1s), drugi ze zwiększonymi odległościami międzywyrazowymi o 10,00% (Domyślny styl +1s).

Zmniejszone odległości międzywyrazowe
Zmniejszone odległości międzywyrazowe
Zwiększone odległości międzywyrazowe
Zwiększone odległości międzywyrazowe

W zależności od długości wiersza, średniej długości akapitu czy tolerancji danego kroju na zmniejszanie / zwiększanie odległości międzyliterowych / międzywyrazowych, w praktyce działać mogą inne wartości zmniejszania / zwiększania odległości międzyliterowych / międzywyrazowych (ustalamy to metodą prób i błędów). Należy jedynie pamiętać, żeby były one jak najmniejsze. Można także stworzyć kilka stylów w każdej kategorii, stopniując zwiększanie / zmniejszanie. Należy pamiętać, że własność percepcji jest taka, że zmniejszanie jest bardziej widoczne, niż zwiększanie, ma to znaczenie dla modyfikacji szerokości glifów czy zmian odległości międzyliterowych. Z kolei jeśli chodzi o odległości międzywyrazowe, to skład ciaśniejszy jest dużo lepszy.

Przeglądamy dokument strona po stronie. Jeśli napotkamy na szewca lub bękarta, szukamy akapitu z krótkim / długim ostatnim wierszem w tekście przed szewcem / bękartem. Następnie zmieniamy styl akapitu tak, aby zgubić / dorobić wiersz, zmniejszając/zwiększając odległości międzywyrazowe / międzyliterowe (zmieniając styl akapitu).

Wciągnięcie wiersza: przed
Wciągnięcie wiersza: przed
Wciągnięcie wiersza: po
Wciągnięcie wiersza: po

Możemy pozbywać się szewców/bękartów poprzez skracanie kolumn na rozwarciu o jeden wiersz.

Skracanie kolumn: przed
Skracanie kolumn: przed
Skracanie kolumn: po
Skracanie kolumn: przed