Wprowadzenie

Tutorial powstał jako skrypt do warsztatów »Skład tekstów w edytorze poligraficznym«, które prowadzę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przedstawia on proces projektowania i realizacji książki beletrystycznej w programie InDesign.

Tutorial powinien być przeprowadzony od początku do końca, to znaczy raczej nie należy wykonywać konkretnych etapów bez wykonania poprzednich. Często nie opisuję z taką samą dokładnością czynności, które już wcześniej były wykonywane w innych okolicznościach.

Korzystałem z wersji programu o numerze 8.02 zainstalowanej na systemie operacyjnym OS X 10.9.2.